Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa orazOśrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzi

Pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

5th International Conference on Wood Composites Modification and Machining

Celem konferencji jest spotkanie naukowców, dydaktyków i technologów, na którym zostaną zaprezentowane i omówione problemy modyfikacji i przetwarzania drewna i kompozytów drzewnych.

Sekcje
· modyfikacja
· obróbka

 

Ważne InformacjeData Konferencji: 15 – 17 września 2021 rokuOficjalny język: angielskiMiejsce Konferencji: „MARYMONT” Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opłata Konferencyjna (obejmuje obrady, posiłki, uroczystą kolację)
– pełna: 950 PLN
– Doktoranci: 750 PLN
– publikacja bez udziału w konferencji: 500 PLN

 

Zakwaterowanie
Istnieje możliwość zakwaterowania w miejscu konferencji („Marymont” Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy).

Najważniejsze daty:
01 marca 2021 – złożenie abstraktów
15 marca 2021 – potwierdzenie przyjęcia abstraktów
17 maja 2021 – złożenie artykułów
14 czerwca 2021 – potwierdzenie przyjęcia pozytywnie zrecenzowanych artykułów
30 czerwca 2021 – wniesienie opłaty konferencyjnej

 

Możliwość publikacji artykułów w Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW in Forestry and Wood Technology series (www.wulsannals.com) lub w Biuletynie Informacyjnym OB-RPPD (www.biuletyn.online).
Autorzy zainteresowani publikacją artykułu proszeni są o zadeklarowanie wyboru czasopisma. Decyzję o publikacji artykułu podejmują redakcje czasopism.

Komitet Naukowy

 • Prof. Ladislav DZURENDA – Uniwersytet Techniczny w Zvoleniu, Słowacja
 • Prof. Jarosław GÓRSKI – SGGW w Warszawie
 • Prof. Kazimierz ORŁOWSKI – Politechnika Gdańska
 • Prof. Miroslav ROUSEK – Uniwersytet im. Mendla w Brnie, Czechy
 • Prof. Jan SEDLIAČIK – – Uniwersytet Techniczny w Zvoleniu, Słowacja
 • Prof. Janusz ZAWADZKI – SGGW w Warszawie
 • Doc. inż. Zdeněk KOPECKÝ – Uniwersytet
  im. Mendla w Brnie, Czechy
 • Dr hab. Dorota DZIURKA – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Dr hab. Cezary GOZDECKI – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Paweł KOZAKIEWICZ – SGGW w Warszawie
 • Dr hab. Sławomir KRZOSEK – SGGW w Warszawie
 • Dr hab. Tomasz ROGOZIŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Dr inż. Marek BARLAK – Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk w Otwocku

Komitet Organizacyjny

 

 • Dr inż. Jacek WILKOWSKI – przewodniczący
 • Dr hab. Piotr BORYSIUK – v-ce przewodniczący
 • Mgr inż. Leszek DANECKI – v-ce przewodniczący
 • Dr hab. Piotr BORUSZEWSKI – sekretarz
 • Dr inż. Mariusz CYRANKOWSKI – sekretarz
 • Dr inż. Radosław AURIGA – sekretarz
 • Lic. Rafał SZCZUCIŃSKI – sekretarz