Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
oraz
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych
w Czarnej Wodzie

6-th International Conference on Wood Composites Modification and Machining