Spis tematów:

 • Co to są grzyby domowe?

  Przegląd najważniejszych gatunków grzybów niszczących drewno w budynkach.

  Prowadzący :  dr inż. Bogusław Andres

  Opis zajęć: Krótka charakterystyka królestwa grzybów.
  Warunki rozwoju grzybów.
  Budynki jako nisza ekologiczna stworzona przez człowieka.
  Rozpoznawanie najważniejszych gatunków grzybów domowych.
  Pracowania wyposażona jest w liczne eksponaty grzybów uszkadzających drewno.

  Miejsce: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia ochrony i konserwacji drewna (sala 2/35)

  Czas trwania zajęć: od 1 do 2 godzin lekcyjnych

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

 • Dlaczego korniki nie niszczą naszych mebli?

  Przegląd najważniejszych owadów ksylofagicznych niszczących drewno w budynkach.

  Prowadzący : dr inż. Bogusław Andres

  Opis zajęć: Ogólna charakterystyka „drewnojadów”.
  Budynki jako nisza ekologiczna stworzona przez człowieka. Podział owadów ksylofagicznych. Symptomy porażenia drewna przez owady. Rozpoznawanie najważniejszych owadów uszkadzających drewno w budynkach. Pracowania wyposażona jest w liczne eksponaty imago owadów uszkadzających drewno oraz uszkodzeń drewna spowodowane przez larwy tych owadów.

  Miejsce: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia ochrony i konserwacji drewna (sala 2/35)

  Czas trwania zajęć: od 1 do 2 godzin lekcyjnych

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

 • Rozpoznawanie, właściwości i zastosowanie drewna egzotycznego

  Prowadzący : Dr hab. inż. Agnieszka  Jankowska

  Opis zajęć: W ramach ćwiczeń zaplanowane są:
  – omówienie znaczenia wpływ u warunków wzrostu drzew tropikalnych na ich pokrój oraz strukturę tworzonego drewna;
  – przegląd ciekawych rodzajów drewna tropikalnego i nauka ich rozpoznawania – zajęcia laboratoryjne w pracowni drewna egzotycznego i ksylotece, gdzie będziemy rozpoznawać makroskopowo i mikroskopowo wybrane rodzaje drewna egzotycznego o różnicowanym wyglądzie i właściwościach z różnych rejonów świata: np.: mahonie, bilinga, gwajak, balsa, hebany, palisandry, teak, zebrano, wenge, amarant, merbau, meranti i wiele innych oraz omawiać ich właściwości oraz zastosowanie w krajach pozyskania i w Polsce.

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia drewna egzotycznego (sala 2/43) ksyloteka (sala 2/41)

  Czas trwania zajęć: od 2 do 4 godzin lekcyjnych

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

 • Jakie jest drewno i z jakiego drzewa pochodzi?

  Rozpoznawanie, właściwości i zastosowanie drewna krajowego

  Prowadzący: Dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW, dr hab. inż. Agnieszka  Jankowska, dr hab. inż. Agnieszka Laskowska, dr hab. Teresa Kłosińska, dr inż. Izabela Betlej

  Opis zajęć: W ramach ćwiczeń zaplanowane są:
  – zajęcia terenowe w starej części Kampusu SGGW i Obszarze Chronionym Skarpy Wiślanej, gdzie będziemy rozpoznawać różne gatunki drzew na podstawie cech morfologicznych i rozmawiać o ich biologii oraz tworzonym drewnie.
  – zajęcia laboratoryjne w pracowni drewna krajowego i ksylotece, gdzie będziemy rozpoznawać makroskopowo i mikroskopowo wybrane rodzaje drewna krajowego: od szeroko rozpowszechnionych w Polsce gatunków: np.: sosna, świerk, modrzew, dąb, jesion, buk, brzoza, olcha, grab, klon … po gatunki mniej częste np.: cis, sumak, bożodrzew, paulownia … oraz omawiać ich właściwości oraz dawne i obecne zastosowanie. Pracowania wyposażona jest w kilka tysięcy próbek makroskopowych i preparatów mikroskopowych drewna.

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia drewna krajowego (sala 2/42) i ksyloteka (sala 2/41)

  Czas trwania zajęć: od 4 do 8 godzin lekcyjnych

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa,
  Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

 • Jakie jest drewno i z jakiego regionu świata pochodzi?

  Rozpoznawanie, właściwości i zastosowanie drewna egzotycznego

  Prowadzący: Dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW, dr hab. inż. Agnieszka  Jankowska, dr hab. inż. Agnieszka Laskowska, mgr inż. Andrzej Mazurek

  Opis zajęć: W ramach ćwiczeń zaplanowane są:
  – zajęcia laboratoryjne w pracowni drewna egzotycznego i ksylotece, gdzie będziemy rozpoznawać makroskopowo i mikroskopowo wybrane rodzaje drewna egzotycznego o różnicowanym wyglądzie i właściwościach z różnych rejonów świata: np.: mahonie, bilinga, gwajak, balsa, hebany, palisandy, teak, zebrano, wenge, amarant, merbau, meranti i wiele innych oraz omawiać ich właściwości oraz zastosowanie w krajach pozyskania i w Polsce – zajęcia pokazowe z obróbki drewna egzotycznego w Hali Technologicznej (budynek nr 16), gdzie będzie można również poczuć zapachy egzotycznego drewna. Pracowania wyposażona jest w kilka tysięcy próbek makroskopowych i preparatów mikroskopowych drewna.

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia drewna egzotycznego (sala 2/43) ksyloteka (sala 2/41) oraz Budynek nr 16 – Hala Technologiczna

  Czas trwania zajęć: od 4 do 8 godzin lekcyjnych

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa,
  Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

 • Towaroznawstwo drzewne

  Prowadzący: Dr inż. Michał Drożdżek

  Opis zajęć: Na zajęciach pokazane zostaną standardowe materiały drzewne powstające w trakcie produkcji w zakładach przemysłu drzewnego. Dla wybranych materiałów krótko zostanie omówiony proces ich produkcji oraz wykorzystania z wyszczególnieniem wad i zalet danych produktów

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia towaroznawstwa drzewnego (sala 2/33)

  Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: 14 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony

 • Wytrzymałość drewna

  Prowadzący: Dr inż. Piotr Mańkowski

  Opis zajęć: Na zajęciach pokazane zostanie badanie wytrzymałości drewna.
  Najczęściej oznaczane mechaniczne właściwości drewna m.in. wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien, wytrzymałość na ściskanie prostopadle do włókien, moduł sprężystości, ścinanie, rozciąganie wzdłuż włókien, rozciąganie prostopadle do włókien

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Budynek nr 16 – Hala Technologiczna (007)

  Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: 14 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony

 • Wady drewna

  Prowadzący: Dr inż. Piotr Mańkowski

  Opis zajęć: Na zajęciach pokazane wady drewna :
  powstające w lesie i powodujące obniżenie jakości powstającego surowca
  powstające w trakcie procesów obróbki surowca
  powstające w trakcie użytkowania

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia drewna krajowego (sala 2/42)

  Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: 14 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony

 • Preparatyka mikrobiologiczna/Grzyby z bliska

  Prowadzący: dr Izabela Betlej, dr inż. Bogusław Andres

  Opis zajęć: W ramach ćwiczeń zaplanowane są:
  – zajęcia laboratoryjne w pracowni mikrobiologicznej, gdzie uczniowie będą mogli zapoznać się z pracą w pracowni mikrobiologicznej i wykonać czynności związane z przygotowaniem podłoży hodowlanych, posiewem mikroorganizmów w warunkach sterylnych (dr I. Betlej)
  – zajęcia praktyczne z rozpoznawania grzybów niszczących drewno wraz z charakterystyką warunków rozwoju grzybów, ich cechami fizjologicznymi i morfologicznymi (dr inż. B. Andres)

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia ochrony i konserwacji drewna (2/35 i 2/37)

  Czas trwania zajęć: 2-3 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: 2 grupy x 7-8 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony

 • Podstawy analizy ilościowej (blok A)

  Prowadzący: A.Radomski, M.Marchwicka, D.Szadkowska, J.Szadkowski

  Opis zajęć: Zapoznanie ze szkłem laboratoryjnym, w tym precyzyjnym, pipety jednomiarowe, kolby miarowe, biurety. Zasady ważenia, zastosowanie eksykatora. Samodzielne wykonania pomiarów:
  1. Oznaczenie współmierności kolby i pipety
  2. Miareczkowe oznaczenie stężenia kwasu w roztworze, w tym nastawianie miana roztworu NaOH
  3. Miareczkowe oznaczenie twardości wody

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia chemii (sala 2/46)

  Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony

 • Analiza jakościowa jonów oraz analiza wolumetryczna (blok B)

  Prowadzący: A.Radomski, M.Marchwicka, D.Szadkowska, J.Szadkowski

  Opis zajęć: Zapoznanie z równaniem stanu gazu doskonałego oraz równaniem Antoine’a.
  Zasady identyfikacji kationów i anionów.
  Samodzielne wykonanie ćwiczeń:
  1. Identyfikacja kationu i anionu w nieznanym roztworze
  2. Oznaczenie masy magnezu na podstawie objętości wydzielonego wodoru

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia chemii (sala 2/46)

  Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony

 • Utlenianie i redukcja (blok C)

  Prowadzący: A.Radomski, M.Marchwicka, D.Szadkowska, J.Szadkowski

  Opis zajęć: Podstawy teoretyczne.
  Samodzielne wykonanie ćwiczeń:
  1. Jodometryczne oznaczanie miedzi
  2. Reakcje barwne na pokazy chemiczne (zegar, tornado, „krwawiące” gwoździe, „niebieska butelka”)

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia chemii (sala 2/46)

  Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony

 • Strącanie osadów (blok D)

  Prowadzący: A.Radomski, M.Marchwicka, D.Szadkowska, J.Szadkowski

  Opis zajęć: Podstawy teoretyczne.
  Samodzielne wykonanie ćwiczeń:
  1. Wagowe oznaczanie wapnia w postaci szczawianu
  2. Preparatyka zasadowego węglanu miedzi
  3. Reakcje barwne na pokazy chemiczne (złoty deszcz, ogrody chemiczne)

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia chemii (sala 2/46)

  Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony

 • Metody rozdzielania substancji organicznych (blok A)

  Prowadzący: dr hab. inż. Andrzej Antczak, dr inż. Jan Szadkowski, dr inż. Dominika Szadkowska

  Opis zajęć: Zapoznanie z przykładowymi metodami rozdzielania substancji organicznych:
  1. Destylacja mieszaniny z fermentacji etanolowej.
  2. Chromatografia cienkowarstwowa TLC barwników zawartych w liściach roślin za pomocą rozpuszczalników organicznych (toluen, aceton, chloroform, octan etylu).
  3. Chromatografia gazowa (GC-MS) różnych cieczy zawierających alkohole (wino, spirytus, denaturat, alkohol przedestylowany na zajęciach, wzorcowy etanol, metanol).

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia chemii (sala 2/46 lub 2/49 oraz 2/50)

  Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony

 • Badanie właściwości alkoholi, aldehydów i ketonów (blok B)

  Prowadzący: Dr hab. inż. Andrzej Antczak, dr inż. Jan Szadkowski,

  Opis zajęć: Samodzielne wykonanie doświadczeń związanych z badaniem właściwości alkoholi, aldehydów i ketonów:
  1. Porównanie rozpuszczalności alkoholi i fenoli w wodzie destylowanej.
  2. Badanie reakcji utleniania alkoholi i aldehydów.
  3. Badanie reakcji barwnych alkoholi.
  4. Badanie reakcji alkoholi wielowodorotlenowych z CuSO4.
  5. Przeprowadzenie próby jodoformowej.

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia chemii (sala 2/46 lub 2/49)

  Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony

 • Badanie właściwości kwasów karboksylowych i ich pochodnych (blok C)

  Prowadzący: dr hab. inż. Andrzej Antczak, dr inż. Jan Szadkowski,

  Opis zajęć: Samodzielne wykonanie doświadczeń związanych z badaniem właściwości kwasów karboksylowych i ich pochodnych:
  1. Badanie krystalizacji lodowego kwasu octowego.
  2. Badanie reakcji estryfikacji.
  3. Badanie reakcji zasadowej hydrolizy estru.
  4. Przeprowadzenie reakcji otrzymywania amidu.
  5. Synteza napalmu i mydła.

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia chemii (sala 2/46 lub 2/49)

  Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony

 • Tworzywa sztuczne (blok D)

  Prowadzący:  dr hab. inż. Andrzej Antczak, dr inż. Jan Szadkowski,

  Opis zajęć: Samodzielne wykonanie doświadczeń związanych z tematyką tworzyw sztucznych:
  1. Identyfikacja wybranych tworzyw sztucznych za pomocą próby palności i rozpuszczania.
  2. Oznaczenie plastyfikatorów zawartych w różnych rodzajach PVC z użyciem chromatografu gazowego (GC-MS).
  3. Oznaczenie masy molowej polistyrenu za pomocą wiskozymetru.

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia chemii (sala 2/46 lub 2/49)

  Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony

 • Czytanie Dokumentacji Technicznej

  Prowadzący:  dr inż. Albina Jegorowa

  Opis zajęć: W ramach ćwiczeń zaplanowane jest omówienie cech, na podstawie których dokonujemy czytania dokumentacji technicznej, którą stanowią rysunki złożeniowe i zestawieniowe. Po określeniu ww. cech zostaną wykonane dwa rysunki wykonawcze odczytanych z rysunku złożeniowego elementów.
  Do wykonania zaplanowanych ćwiczeń niezbędna jest podstawowa wiedza: rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, wymiarowanie.

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, sala 1/28

  Czas trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

  Maksymalna liczba uczniów: 16 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

 • Wytwarzanie obiektów artystycznych z odpadów drewna

  Prowadzący: dr inż. Albina Jegorowa

  Opis zajęć: Podczas ćwiczeń zostaną stworzone artystyczne obiekty przestrzenne (3d) z odpadów drewna różnych gatunków. Zostaną omówione właściwości estetyczne drewna i ich wpływ na spójność i całość tworzonej kompozycji. Celem ćwiczeń jest pokazanie młodzieży, że podejście artystyczne, twórcze ma miejsce w technologii drewna, meblarstwie i że warto walczyć z uprzedzeniami wpajanymi przez kulturę jak również przez rodzinę, nauczycieli czy kolegów. Uprzedzenia są destrukcyjne i wpływają na rozwój przyszłych specjalistów, blokują kreatywność i twórcze podejście do pracy. Ćwiczenia twórcze między innymi dają efekt AUTOarteTERAPEUTYCZNY.

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek 34 i/lub Budynek nr 16 – Hala Technologiczna

  Czas trwania zajęć: od 4 do 8 godzin lekcyjnych

  Maksymalna liczba uczniów: 8 osób lub 16 osób (w tym przypadku praca zespołowa)

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

 • Czynniki wpływające na jakość mebli podczas produkcji i użytkowania

  Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Piotr Beer, mgr inż. Andrzej Cichy

  Opis zajęć: Zajęcia będą realizowane w dwóch obszarach:
  1. Zajęcia teoretyczne:
  – właściwości fizyko-mechaniczne materiałów stosowanych w produkcji mebli, wpływające bezpośrednio na jakość elementów mebli i całych mebli, głównie: drewno lite, drewno klejone, płyta MDF i płyta wiórowa,
  – podstawowe sposoby uszlachetniania powierzchni mebli i ich wpływ na jakość mebli
  – elementy i podzespoły obrabiarek umożliwiające wykonanie zaplanowanych operacji, głównie pilarka tarczowa, strugarka wyrówniarka i strugarka grubościówka, frezarka
  2. Zajęcia praktyczne
  – sposoby ustawiania obrabiarek,
  – sposoby bazowania elementów w obrabiarkach mechanicznej obróbki,
  – pokaz mechanicznej obróbki drewna,
  – samodzielne wykonanie intarsji przez uczniów ze wzorów zaproponowanych lub wzorów autorskich,

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, budynek nr 34, pracownia konserwatorska, (sala 1/32), pracownia technologiczna (1/35B), sala seminaryjna (sala 1/36)

  Czas trwania zajęć: 6 – 8 godzin lekcyjnych

  Maksymalna liczba uczniów: 10 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

 • Tworzywa drzewne

  Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Borysiuk, prof. SGGW, dr hab. inż. Grzegorz Kowaluk, prof. SGGW

  Opis zajęć: Zapoznanie z procesem technologicznym wytwarzania wybranych płyt: wiórowych, pilśniowych (MDF), warstwowych (sklejka). Fizyczne wykonanie przez młodzież wybranych płyt w warunkach laboratoryjnych.

  Miejsce: Kampus SGGW, Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa,
   Budynek nr 16 – Hala Technologiczna

  Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

  Maksymalna liczba uczniów: ok. 14 osób

  Jednostka realizująca: Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym