70 punktów w wykazie czasopism naukowych dla Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology


Kwartalnik Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, wydawany przez Warsaw University of Life Sciences Press znajduje się w wykazie czasopism naukowych MEiN i według komunikatu z 17 lipca 2023 roku ma przyporządkowane 70 punktów. W wyniku przeprowadzonej w 2022 rok ewaluacji ICI Journals Master List czasopismo Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology uzyskało ICV 2021 wynoszący 100 (najwyższy dla czasopism krajowych).

Czasopismo Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology (ISSN 1898-5912) ukazuje się nieprzerwanie od ponad 60 lat (pierwsze wydanie miało miejsce w 1957 roku) i należy do najstarszych polskich, anglojęzycznych czasopism naukowych, zajmujących się całościowo drzewnictwem. Obecna formuła tematyczna czasopisma jest szeroka, nawiązująca przede wszystkim do nauk leśnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o drewnie jak również inżynierii materiałowej, ekonomii i finansów oraz do nauki o zarządzaniu i jakości. Publikacje prezentują zarówno wyniki badań podstawowych a także zagadnienia techniczne, technologiczne i ekonomiczne oraz innowacje związane z praktyka przemysłową. Kwartalnik w wersji elektronicznej ukazuje się od 2019 roku na platformie Index Copernicus International Publisher Panel.

Zachęcamy do lektury kwartalnika a także zgłaszania nowych artykułów do redakcji: https://wulsannals.com