#DYSKRYMINACJA TO OBCIACH

Zapraszamy do udziału w ogólnouczelnianej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej dyskryminacji i jej przeciwdziałania pod hasłem #DYSKRYMINACJA TO OBCIACH.

Poradniki w formie krótkich filmów nt. dyskryminacji, molestowania, molestowania seksualnego oraz przeciwdziałania ww. zjawiskom są publikowane co tydzień – w poniedziałki (od 18 marca do 29 kwietnia) o godzinie 12.00 na kanale youtube SGGW oraz udostępniane w social mediach SGGW i na stronie Przeciwdziałanie dyskryminacji w SGGW.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. poradnikami pod linkami:

 

YouTube SGGW >>  lub Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Poradniki antydyskryminacyjne (sggw.edu.pl)