Konkurs im. Prof M.J. Radomskiej

W imieniu JM Rektora SGGW, zapraszamy całą społeczność akademicką do wzięcia udziału w głosowaniu w I edycji Konkursu im. Profesor Marii Joanny Radomskiej. Głosowanie odbędzie się w dniach od 1.03 do 15.03.2024 roku.

Nominacja dr Izabeli Betlej

Miło nam poinformować, że do udziału w I edycji konkursu im. Prof. M.J. Radomskiej z Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa za szczególne osiągniecia naukowe i organizacyjne nominowana została Dr Izabela Betlej

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ORGANIZACYJNE DR IZABELI BETLEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 

• kierowanie działaniem naukowym „Ekstrakty z różnych odmian Origanum vulgare jako fungicydy stosowane w ochronie drewna” w ramach działania naukowego Miniatura 7, dec. Ministra 2023/07/X/NZ9/00764
• autorka i współautorka artykułów w wysokopunktowanych czasopismach (suma IF uzyskana w ostatnich latach 2019-2023: 50,178) – Najwyżej punktowana publikacja: „Antimicrobial Properties and Assessment of the Content of Bioactive Compounds Lavandula angustifolia Mill. Cultivated in Southern Poland” Molecules 2023, 28(17), 6416;
https://doi.org/10.3390/molecules28176416 (140 pkt)
• patent na wynalazek „Trójwarstwowa płyta wiórowa modyfikowana celulozą bakteryjną i sposób wytwarzania płyty” autorzy: Piotr Boruszewski, Izabela Betlej (2022)

 

 

OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

 

• przewodnicząca konkursu na najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną przez studentów studiów I i II stopnia kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Technologii Drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2024)
• przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji „Drewno – materiał XXI wieku „Generacja 4.0 w przemyśle drzewnym i meblarskim” (2023)
• członkini zespołu przygotowującego raport samooceny na kierunku Meblarstwo (2023)
• członkini zespołu przygotowującego raport samooceny na kierunku Technologia drewna (2021)
• koordynatorka ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Technologii Drewna (20220-2024)

 

Nominacje w I edycji konkursu otrzymały (kolejność alfabetyczna):
• dr Izabela Betlej Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa,
• dr hab. Anny Bzducha-Wróbel, prof. SGGW Instytut Nauk o Żywności,
• dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW Instytut Ekonomii i Finansów,
• dr hab. Beata Fornal-Pieniak, prof. SGGW Instytut Nauk Ogrodniczych,
• prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka,
• dr hab. inż. Beata Joanna Gawryszewska Instytut Inżynierii Środowiska,
• prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska Instytut Biologii,
• Prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki,
• Prof. dr hab. Beata Anna Kuczyńska Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt,
• dr inż. Kinga Noras Instytut Rolnictwa,
• dr hab. inż. Magdalena Daria Vaverková, prof. SGGW Instytutu Inżynierii Lądowej,

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o nominowanych i do głosowania na stronę internetową dedykowaną konkursowi:
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/uczelnia/rowne-traktowanie-w-sggw/przeciwdzialanie-dyskryminacji/plan-rownosci-plci/konkurs-prof-radomskiej/?search_phrase=Konkurs%20im.%20Prof.%20Marii%20Joanny%20Radomskiej

Każda osoba pracująca lub studiująca w SGGW a także kształcąca się w Szkole Doktorskiej może oddać swój głos tylko raz.

 

Serdecznie zachęcamy do oddania głosu!!!