W trakcie obchodów Dni SGGW 2023, podczas uroczystego posiedzenia Senatu uczelni odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGGW w Warszawie prof. dr. hab. Leszkowi Żukowskiemu.

Profesor Leszek Żukowski był wieloletnim nauczycielem akademickim SGGW, dziekanem Wydziału Technologii Drewna dwóch kadencji, b. Prezesem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wielką postacią w historii nie tylko naszej Uczelni, ale i kraju.