Sustainable production of Cellulose-based products and additives to be used in SMEs and rural areas

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie jest partnerem w międzynarodowym konsorcjum realizującym projekt pt. „Sustainable production of Cellulose-based products and additives to be used in SMEs and rural areas”. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o grant „Maria Skłodowska-Curie” nr 101007733.

W dniach 24. i 25.07.2023 w INDM odbędzie się spotkanie śródokresowe oraz I. Sympozjum projektu. Zainteresowanych projektem zapraszamy do śledzenia wydarzenia on-line (MS TEAMS).

Więcej informacji (w tym program wydarzenia) oraz linki do spotkań on-line: tutaj.