Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 kwietnia 2023 roku w wielu 92 lat zmarł

Prof. Dr. sc. silv. Mieczysław Matejak

wybitny Znawca nauk o drewnie, Autor licznych prac naukowych

i podręczników akademickich, wieloletni Wykładowca Wydziału Technologii Drewna

SGGW w Warszawie szanowany przez pokolenia studentów i współpracowników w kraju i za granicą

 

Cześć JEGO Pamięci!

 

Zgodnie z Wolą Zmarłego uroczystości pogrzebowe odbędą się w gronie Rodzinnym

 

 

Dyrektor Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa oraz Dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie