Koło SITLiD nr 13 przy Wydziale Technologii Drewna a obecnie przy Instytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa