dr inż. Donimika Szadkowska i dr inż. Joanna Wachowicz