Science

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Leśne Szkoły głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Florentyny Akus-Szylberg

Tytuł rozprawy: "Badania wpływu wybranych metod obróbki wstępnej na skład chemiczny oraz wydajność hydrolizy enzymatycznej drewna topoli i słomy kukurydzianej", która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022r. o godzinie 11:00